Vertrouwens Contactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon Laura Sytsma is een eerste aanspreekpunt voor leden van de vereniging, om in vertrouwen te praten over Grensoverschrijdend gedrag in de context van de vereniging.

Dat kan verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag zijn dat jij als ongewenst ervaart.

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) hoort aan, maar onderzoekt niet zelf, is geen bemiddelaar, mediator of detective. 

De VCP lost het probleem niet op maar begeleidt de melder in het vinden van een oplossing. In principe gaat het om een eenmalig gesprek, op neutraal terrein.  De vertrouwenscontactpersoon kan wel doorverwijzen.

Het gesprek is vertrouwelijk, maar wanneer er sprake is van ernstige feiten is geheimhouding niet gegarandeerd. Het kan namelijk zijn dat hiervan melding moet worden gedaan. Dit gaat altijd in overleg met de melder.

Wil je meer weten over  grensoverschrijdend gedrag en de rol van de vertrouwenscontactpersoon  kijk dan eens op Centrum Veilige Sport Nederland.

Laura Sytsma is bereikbaar via  [email protected]. Zij neemt bij een melding z.s.m. contact met je op.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0

Sportpark Veersloot

Voorpolderweg 2d
1746 BA Dirkshorn

KVK-nummer

40634402