Spelregels voor het spelen bij tv Dirkshorn

Regels voor het gebruik van de banen 

Tennissen kan bij tv Dirkshorn het jaar rond. Het lidmaatschapsjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Het opzeggen van je lidmaatschap voor een komend jaar dient plaats te vinden voor 1 november van het laatste lidmaatschapsjaar.

De banen zijn van 1 april tot 1 oktober te gebruiken vanaf 08:00 uur ’s morgens tot 11:00 uur ’s avonds en van 1 oktober tot 1 april tot 22:00 uur ’s avonds. De knoppen voor het licht vind je in de zg kleine kantine, de ruimte aan de rechterkant van ons clubgebouw. De deur opent met een paslezer die werkt op je KNLTB-pas. Daar bevindt zich ook een toilet en kun je even uitblazen met een kopje thee of koffie (zelf pads meenemen). 

Vrij tennissen

Op de activiteitenkalender op de site kun je vinden wanneer de banen bezet zijn, zoals tijdens toss of toernooien.Als er competitie gespeeld wordt of er wordt les gegeven dan hebben deze altijd voorrang. Na 19:00 uur hebben senioren voorrang op junioren. Bij drukte word je gevraagd om ‘af te hangen’. Je hangt dan je pas bij de behorende baan op het afhangbord en stelt de klok in. Je kunt dan 30 minuten vrij spelen. Zijn er geen wachtenden dan kun je doorspelen. 

Gedrag

Bij tv Dirkshorn stellen we het op prijs als er op de banen niet hardop krachttermen gebruikt worden.Zit je gezellig op het terras? Ga dan uiterlijk om 23:00 uur naar binnen om de buren hun nachtrust te gunnen. 

Privacy

Bij tv Dirkshorn worden soms foto’s gemaakt tijdens activiteiten en gebruikt voor sociale media. Vind je jezelf terug op een foto en wil je dit niet dan wordt je gevraagd om dit kenbaar te maken. De foto zal dan meteen worden verwijderd. Foto’s van spelers tot 18 jaar worden niet zonder toestemming gebruikt. Persoonlijke informatie van leden wordt uitsluitend gebruikt voor eigen communicatie binnen de club en wordt niet gedeeld met derden.

Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon Laura Sytsma is een eerste aanspreekpunt voor leden van de vereniging, om in vertrouwen te praten over Grensoverschrijdend gedrag in de context van de vereniging.
Dat kan verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag zijn dat jij als ongewenst ervaart.

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) hoort aan, maar onderzoekt niet zelf, is geen bemiddelaar, mediator of detective. 
De VCP lost het probleem niet op maar begeleidt de melder in het vinden van een oplossing. In principe gaat het om een eenmalig gesprek, op neutraal terrein.  De vertrouwenscontactpersoon kan wel doorverwijzen.

Het gesprek is vertrouwelijk, maar wanneer er sprake is van ernstige feiten is geheimhouding niet gegarandeerd. Het kan namelijk zijn dat hiervan melding moet worden gedaan. Dit gaat altijd in overleg met de melder.

Wil je meer weten over  grensoverschrijdend gedrag en de rol van de vertrouwenscontactpersoon kijk dan eens op Centrum Veilige Sport Nederland.
Laura Sytsma is bereikbaar via  [email protected]. Zij neemt bij een melding z.s.m. contact met je op.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0

Sportpark Veersloot

Voorpolderweg 2d
1746 BA Dirkshorn

KVK-nummer

40634402