Ledenvergadering

13 februari 2020

Notulen ledenvergadering tv Dirkshorn, vrijdag 7 februari 2020, kantine tv Dirkshorn. 

1. Opening met terugblik op afgelopen jaar

Op zondagmiddag 6 januari gestart met een Nieuwjaarstoernooi. Donderdag 24 januari diende het hoger beroep in Amsterdam, met Mireille heen. Tot onze verrassing werd er een akkoord gesloten. Financiële consequenties onder agendapunt financiën. Boek kan eindelijk dicht, nieuw licht kon besteld. 24 maart openingstoernooi, pasjes uitgereikt die 2 jaar geldig zijn. Het Day After koningsdagtoernooi ook weer succes. Janneke Vis heeft weer tennisclinics gegeven op de basisschool en het park. Ingeplande Ladies Day ging niet door. Open toernooi (25e editie!) niet helemaal vol maar wel heel geslaagd met veel mooi weer. In poules spelen wordt zeer gewaardeerd. Na het Tropen Toernooi werd de nieuwe lichtinstallatie geïnstalleerd, een enorme verbetering. De oude lampen zijn zelfs nog verkocht geraakt aan tc Middenmeer. Clubkampioenschappen in september zijn in nieuwe vorm gegoten, voortaan in de winterperiode losse tennisdagen of –avonden, lekkere hap erbij zoals stamppotten, zonder competitie. Op 5 januari een zeer geslaagde nieuwjaarsreceptie inclusief balletje slaan. Kantinepimpcommissie (tijdelijk) in actie gekomen in januari (Joyce, Kim en Mirjam)  

2. Notulen algemene ledenvergadering 2018 Deze worden zonder commentaar goedgekeurd. 

3. Mededelingen en ingekomen stukken

Aantal leden nu 97, 20-tal jeugdleden en 9 winterleden. Er wordt stil gestaan bij het vertrek van Dirk de Geus en overlijden van Lida van der Sluis in december·      Tenniskaartjes voor niet-leden te koop bij Spar en achter de bar. € 5 euro per uur p/p (max € 10,-). Gemeente gaat sportverenigingen vzv zonnepanelen, we zijn aangemeld, meer is er nog niet bekend. 

4. Stand van zaken mbt de banen en het licht

De banen voldoen goed, het licht was even wennen maar is een enorme verbetering ten opzichte van de vorige lampen. Financieel is het zo goed als afgerond, we gaan nog subsidie aanvragen voor de LED lampen en verder is het nu gewoon lekker tennissen en genieten. Bij de seizoensopening gaan we het park feestelijk heropenen om de afronding van de renovatie te vieren.  

5. Samenstelling en stand van zaken commissies

Commissies wordt gevraagd om toelichting op het afgelopen jaar. 

Wedstrijdcommissie: Annemarie Schuiling, Mandy Toen, Jeanet Kieft, Mireille Stadt en Marjo Biesboer

Tropen Toernooi commissie Gerda Veldhuis, Jacqueline de Kort, Rob Ruiter, Kim Velema en Lars Betjes met ondersteuning van Joyce Duinkerken

commissaris vuilnisafvoer: Jos Stam

kantinecommissie: Gerard Rooth.

Jan Serne, facilitair manager. Geopperd wordt om in de kleine kantine een briefje met ‘camerabewaking’ op te hangen en/of een (nep)camera.

schoonmaak: twee vacatures!

Tuincommissie:Thijs Entes, Sam Spaansen en Eef Boekel  olv Ina KaanvJeugdcommissie: Joyce Duinkerken

vcl Mirjam Smit-Nierop, geen lid, blijft toch vcl

Baancommissie: Philip van der Zee, Jan Duinkerken, Marcel Schouten, Sander Vollebregt, Lars Betjes en Koen Betjes. Philip stopt als voorzitter en krijgt dankwoordje, Jos Stam volgt hem op. Complimenten voor het goede onderhoud. Er zijn extra bankjes gezet afgelopen jaar.

facebookcommissie:  John Boom en Mirjam Smit

bardienstplannen: Mirjam van Musscher

sponsoring; Jan van Musscher, regelt de winddoeken. Er komt een nieuw groot doek van garage Koelman. 

6. Samenstelling en (geen) mutaties bestuur

Marjan Tijsen secretaris (?), Hans Tesselaar (6) penningmeester, Mirjam voorzitter (7), Jan Serne (4) en Mireille Stadt(4) bestuursleden. 

7. Financieel verslag

toelichting op financieel overzicht door de penningmeester. Verslag kascommissie Ineke Naber en Lars Betjes is positief. Kascommissie voor 2021 melden zich Jan-Aiso Lycklama a Nijeholt en Mandy Toen.

Contributie blijft € 110,- voor de jeugd tot 18 jaar wordt het €25,- incl. activiteiten. 10-rittenkaart blijft, indien toch abonnement dan wordt dit verrekend. Voorstel om winterabo te handhaven en zomerabo te laten vervallen wordt aangenomen. Alle abonnementsvormen + etiquette op de banen weer goed opnoemen in ledenbericht. Begroting 2020 wordt gepresenteerd.

8. Programma 2020

Openingstoernooi met feestelijk tintje ivm afronding renovatie op 20 maart. Ladies Day vervangen door mixtoernooi senioren? Er komt weinig reactie op. Tropen Toernooi begin juli, er wordt gevraagd om een seniorendag tijdens het toernooi. In het najaar/winter weer losse tennisevenementjes. Clinics om nieuwe leden te werven wordt overwogen. 

10. Rondvraag

Ina Kaan vraagt om aandacht voor de oneffen vloer van de oefenkooi.

Mireille Stadt benadrukt dat de aanstaande gezamenlijke sportdag op 20 juni ook voor senioren is.

februari 2020 MvM

Nieuwscategorieën


Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit nieuwsbericht
Om te kunnen reageren dien je ingelogd zijn. Inloggen
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 224 552 067

Sportpark Veersloot

Voorpolderweg 2d
1746 BA Dirkshorn